• thơ,  XUÂN,  XƯỚNG HỌA

    XUÂN DÂN CHỦ

    Bài Xướng:XUÂN DÂN CHỦ Xuân này DÂN CHỦ ngát trời thơ, Người Việt bao năm đã đợi chờ. Mắt biếc tuổi hồng bừng khát vọng Môi tươi dáng ngọc dậy niềm mơ. Giang san hoa gấm còn chia cách Tổ quốc thiêng liêng chẳng nhạt mờ. Tuổi trẻ quyết tâm…