• VĂN

    ĐỜI ĐẢO ĐIÊN

    Nguyễn Thế Hoàng Những lúc thất vọng, con người ta thường than “Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu”. Nhưng tôi luôn tự hào rằng “tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao…sướng”. Đúng vậy, tôi sung sướng đủ mọi mặt. Tôi là con một trong gia đình…