• thơ

    Giòng Sông

    Nhiều bến lá lung linh vàng cửa khép Bóng trời xa trùm phủ tiếng em cười. Vườn cỏ lạnh hoa buồn không nói xiết Bước chân dừng nghe giá lạnh hai nơi. Lời hẹn ước em nghiêng đầu tóc xoả Để than van sầu thiên cổ héo nhầu. Hồn tuổi…