thơ,  thu

Huế Thương

( Bài thơ viết cho Huế yêu thương )

Mùa thu em bước lên chùa,
Vọng ngân chuông khánh gió vừa thoảng qua.
Theo anh dâng lễ chùa xa,
Trong niềm u tịch suy ra nghĩa đời.

Bao năm lận đận bên trời
Chưa nguôi thương nhớ một thời đế kinh.
HUẾ ngàn năm vẫn đẹp xinh,
Bao người vọng tưởng từ nghìn trùng xa.

Mưa rơi lất phất Đông Ba,
Con đò Thừa-Phủ chiều tà chờ trông.
Đàn Nam Giao vọng tiền nhân
Quân Vương dâng Lễ tế ân Đất Trời.

Thiền Lâm tiếng mõ xa khơi
Phú Văn-Lâu sáng một trời mùa xuân.
Chùa Thiên Mụ dấu rêu phong
Bước thời gian đã trăm lần phế hưng.

Nhớ sao từ buổi thanh xuân
Người từ Quốc Học bao lần trông sang.
Má hồng Đồng Khánh tơ vương
Áo em loang tím trời hương ngút ngàn.

Chùa Báo Quốc, chùa Từ Đàm
Sư Nữ, Từ Hiếu đi vào Thiên Minh(*).
Tường Vân phong cảnh hữu tình.
Phật Đản đèn nến cung nghinh Lễ đài.

Hàng Bè bóng mát nối dài,
Hương Giang dãy lụa trang đài thần kinh.
Sông An Cựu, núi Ngự Bình
Người đi mãi nhớ ân tình Cố đô.

Chờ người ngoài nớ khi mô,
Núi Thiên Thai ẩn mơ hồ sương lam
Chùa Diệu Đế khánh chuông vang
Áo thâm Mẹ lễ bao năm trai đàn.

Gió về từ biển Thuận An
Sóng tràn trắng xóa Cửa Hàn xa xăm.
Lễ sáng nhà thờ Phú Cam
Bao Vinh trường cũ phượng tàn gọi thu.

Thôn La Chữ ghép vần thơ
Đêm tàn Bến Ngự vẫn chờ ngóng tin.
Hương Giang sông nước hữu tình
Câu hò mái đẩy Hương Bình xa đưa.

Tràng Tiền về gặp người chưa?
Nón bài thơ. áo trắng mùa Tịnh Tâm.
Sen Đại nội ngát hương thầm
Thương hoài xứ HUẾ ngàn năm mộng vàng.

UYÊN THÚY LÂM

Ghi chú :

(*) Báo Quốc, Từ Đàm, Sư Nữ, Từ Hiếu. Thiên Minh, Tường Vân…là tên các ngôi chùa xây dựng tại Huế