thơ

BUỒN NGHE SƯƠNG KHÓI LA ĐÀ CỘI HOA

Làm thơ suốt cả 1 đời
Vẫn chưa viết được 1 lời thơ hay
Băn khoăn 1 kiếp đọa đày
Tan hoang mộng mị vạn ngày âu lo
Hốt nhiên đời sống dại khờ
Hoang vu kín chỗ ơ hờ nhân sinh
Còn chăng 1 nỗi riêng mình
Bình minh chưa đến ân tình chưa qua
Trăng đêm khuất nẻo ta bà
Buồn nghe sương khói la đà cội hoa

trần minh hiền orl
, npc 1/4/11