thơ

LỜI NGUYỆN CẦU

Lá thu tàn cho mùa đông tới,
Tuyết trắng về phất phới tung bay.
Noel đến ai có hay,
Ngôi Hai sinh xuống muôn loài bình an.

Khắp nẻo đường đèn giăng rộn rã,
Nhạc vang trời giục giã hoan ca.
Niềm vui tỏa đến muôn nhà,
Cháu con nô nức gần xa quay về.

Anh bỏ xứ sơn khê vạn dặm,
Nhắn tin về tình đậm đà thăm.
Ngạc nhiên em vẫn đi làm,
Lễ này đất nước Việt Nam không mừng!

Anh nghẹn ngào rưng rưng ngấn lệ,
Quê nhà còn nô lệ cùm gông.
Chúa Trời có thấu hay không,
Lời con khấn nguyện cầu mong xin Ngài.

Con nguyện cầu Ngôi Hai giáng phúc,
Cứu nước nhà qua lúc khổ đau.
Chắp tay khấn Chúa trên cao,
Nước Nam sớm thoát lao đao oán thù……

NHL
Mùa Noel năm 2013